Allergi og intoleranse

Hva er matvareallergi og matvareintoleranse?

Matvareallergi og matvareintoleranse er overfølsomhet overfor bestanddeler i matvarer.

 • Matvareallergi
 • Ved matvareallergi vil kroppens immunforsvar aktiveres mot proteinene fra maten som den opplever som "farlige" inntrengere. Selv små spormengder av maten som ikke tåles, er nok til å utløse en allergireaksjon. Reaksjonen kommer raskt etter inntaket av matvarene og kan i noen tilfeller være alvorlige.

 • Matvareintoleranse
 • Ved matvareintoleranse er ikke immunsystemet involvert, men symptomene som oppstår kan ligne allergireaksjoner. De kommer litt langsommere, er mindre alvorlige og er mer avhengige av mengde mat som spises. Betegnelsen intoleranse brukes ofte på tilstander der det observeres en matvarereaksjon, uten at det vises på laboratorietester. Det finnes mange former for matintoleranse, for eksempel laktoseintoleranse og cøliaki.

Vanligste matvareallergier

Hos små barn ses hyppigst allergi mot melk, egg, fisk, nøtter, skalldyr og belgfrukter (erter, bønner og linser). Mange får også overfølsomhetsreaksjoner overfor sitrusfrukter, jordbær og tomater. Disse reaksjonene er ofte mengdeavhengige.

Hos eldre barn og voksne ses ofte allergi mot nøtter (peanøtter, hasselnøtter og mandler), rå gulrot, epler, pærer og andre steinfrukter og skalldyr. Laktoseintoleranse er en reaksjon på melkesukker, og inntrer som regel gradvis etter at barnet har sluttet med morsmelk, frem mot skolealder.

Hvetemelallergi eller cøliaki er ikke så utbredt, men rammer både barn og voksne. Kroppen reagerer på gluten i melet.

Reaksjoner på tilsetningsstoffer forekommer, oftest i form av ikke-allergisk overfølsomhet, og gir milde plager som kløe og eksem.

Symptomer

Reaksjonene kan være alt fra milde symptomer - som går over etter kort tid - til alvorlige og noen ganger livstruende tilstander. Kløe i munn og svelg og svelling i slimhinnene kalles oralt allergi syndrom og er typisk ved reaksjon på skalldyr, peanøtter og andre nøtter. Mildere symptomer kan være oppblåst mage, smerter, diaré og kvalme.

Hudsymptomer som elveblest, eksem og kløe er også vanlige. Dette kan skyldes stoffer i matvarer, men kan også skyldes kontaktallergi mot for eksempel såpe, lateks eller nikkel.

Allergisk sjokk (anafylaksi) er sjeldent, men alvorlig. Det kjennetegnes ved hevelse i svelget, pusteproblemer, ofte oppkast, og kan utvikle seg videre med blodtrykksfall og bevisstløshet. Reaksjonen kan komme skremmende fort; lege må kontaktes så snart det er mistanke om allergisk sjokk!

Hvilke matvarer gir ofte reaksjoner?

Selv om matvareallergi og -intoleranse i teorien kan utløses av alle slags matvarer, er de fleste reaksjoner forårsaket av et begrenset antall matvarer. De matvarene som oftest gir reaksjoner er:

 • Melk og melkeprodukter
 • Egg og eggprodukter
 • Fisk og fiskeprodukter
 • Skalldyr og produkter av disse
 • Nøtter og produkter av disse
 • Belgfrukter: Soyabønner, peanøtter (jordnøtter), erter og produkter av disse
 • Glutenholdige kornslag: Hvete, rug, bygg, havre og produkter av disse

Forekomst

Matvareallergi og intoleranse er vanligere hos barn enn hos voksne. Omtrent seks prosent av små barn (0-3 år) og omlag tre prosent av de voksne reagerer på mat.

To til fem prosent av småbarna reagerer på melk det første leveåret. Kumelk- og eggallergi vokser barna ofte av seg, mens dette ikke skjer i like stor grad når det gjelder fisk- og nøtteallergi.

Diagnose og behandling

Diagnosen stilles hos lege. Som regel er den eneste behandlingen ved matvareallergi/-intoleranse å unngå den eller de matvarene som fremkaller en allergisk reaksjon. Dette kan umiddelbart synes enkelt, men det stiller ofte store krav til matvarekunnskap. Det er svært viktig at personer med matvareallergi/-intoleranse får individuell veiledning og konkrete råd for kostholdet. På den måten kan matvarer som gir reaksjoner unngås, samtidig som kostholdet blir variert, smakfullt og sunt.

Utilsiktet forurensning av matvarene

Ved produksjon av matvarer kan rester fra tidligere produksjoner sitte igjen i produksjonsutstyret og "forurenser" matvaren. I tillegg kan det være støv i produksjonslokalet som inneholder de matvarekomponentene som gir allergi som kan bli blandet inn i matvaren. Denne utilsiktede innblandingen har ingen hygienisk betydning, men er et problem for dem som ikke tåler enkelte matkomponenter. Både myndigheter og produsenter arbeider med å bedre forholdene. For den som reagerer på svært små mengder, må risikoen for slik utilsiktet forurensning alltid tas i betraktning. Det er også en viss risiko for utilstrekkelig rengjøring av kokekar og "forurensning" av matvarer via kjøkkenredskaper som sleiver og øser.

Svært alvorlig matvareallergi

Noen svært få personer reagerer selv på de minste mengder av det stoffet de ikke tåler. Disse må ta andre hensyn enn de fleste allergikere. Det kan for eksempel være vanskelig å spise industrifremstilte produkter og å spise mat ute. Støv fra nøtteknekking kan være nok til å utløse allergi for en person som er disponert for dette. Personer som er disponert for kraftige allergiske reaksjoner anbefales å unngå sjokolade fordi det nesten alltid er en viss risiko for at den kan inneholde nøtter.